O nas

Jesteśmy grupą ludzi, których połączyły wspólne wartości i chęć zmian Wrocławia na lepsze.

Postanowiliśmy działąć wspólnie na początku 2014 roku i od tego czasu bierzemy aktywnie udział w politycznym i społecznym życiu Wrocławia. Wśród nas są ludzie ze wszystkich pokoleń, o różnych zawodach i z różnym wykształceniem, którzy działali i dalej aktywnie działają społecznie. Część z nas to członkowie Partii Zieloni, ale zdecydowana większość to sympatycy zielonej polityki.

Połaczyły nas wspólne wartości takie jak wiara w dialog i kompromis na rzecz dobra wspólnego, wrażliwość na los i działanie na rzecz drugiego człowieka oraz przywiązanie do natury i chęć jej zachwoania dla przyszłych pokoleń. Połączyła nas cheć zmian na lepsze we Wrocławiu i w naszym najbliższym otoczeniu.

Łączy nas przekonanie, że Wrocław potrzebuje zmiany priorytetów oraz bardziej ludzkiej polityki opartej na empatii i dialogu. Chcemy miasta czystego, zdrowego i dobrze skomunikowanego, w którym każdy ma równe szanse, a drobne inwestycje są równie ważne jak te wielkie. Wierzymy, że taki Wrocław jest możliwy, że może być miastem z dobrym kilmatem. Wierzymy, że wspólnie damy radę to zrobić i zrealizować tą wizję.