Polanowice-Poświętne-Ligota

zdjęcie kandydatów Polanowice-Poświętne-Ligota

Szanowni Sąsiedzi,

W niedzielę 23 kwietnia będą odbywać się wybory do rad osiedli. Obecnie rady osiedli, mimo że formalnie są jednostką pomocniczą gminy Wrocław, nie mają wpływu na realizowane na ich terenie inwestycje. Zwiększenie kompetencji rad jest konieczne – kto, jeśli nie mieszkańcy powinni opiniować plany rozwoju ich sąsiedztwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na start w wyborach do Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota.

Wraz z innymi mieszkańcami skupionymi w pozapartyjnej koalicji sąsiadów „Zielony Wrocław” chcemy aktywnie wpływać na kształt nowej uchwały dotyczącej powiększenia uprawnień rad osiedli. Zależy nam, aby w wyniku tych zmian, pomysły takie jak budowa spalarni i sortowni odpadów w sąsiedztwie naszych domów były blokowane, nie przez protesty zdesperowanych mieszkańców, ale przez uchwałę ich przedstawicieli z rady osiedla, która będzie wiążąca dla Gminy.

Jesteśmy w różnym wieku. W naszym gronie spotkały się trzy pokolenia wrocławian, którzy chcą zrównoważonego rozwoju naszych osiedli. Startujemy w tych wyborach, bo chcemy zmieniać nasze otoczenie wspólnie z naszymi sąsiadami. Chcemy słuchać mieszkańców, aby głos naszych osiedli był słyszalny w Radzie Miasta! W ramach obecnych uprawnień, chcemy się zająć sprawami, które mają zasadniczy wpływ na komfort i bezpieczeństwo naszych osiedli.

  • Bezpieczne przejścia dla pieszych oraz montaż dodatkowego oświetlenia, szczególnie w pobliżu przystanków autobusowych linii 130 i 908, takich jak „Twardogórska”, „Milicka” czy „Rondo Obrońców Grodna”
  • Wydłużenie trasy autobusu 144 do pętli Polanowice
  • Uspokojenie ruchu oraz budowa i remonty chodników – w pierwszej kolejności chcielibyśmy się zająć ulicą Milicką i Polanowicką, a także remontami chodników na osiedlach TBS przy Falzmanna i Kamieńskiego
  • Stworzenie boisk osiedlowych oraz przestrzeni wspólnych dla starszych i dla dzieci – chcielibyśmy zainicjować i wspomagać grupy mieszkańców do składania wniosków do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a także lobbować za utworzeniem takich miejsc w ramach środków inwestycyjnych gminy Wrocław.
  • Nowe nasadzenia drzew i krzewów – pozytywny wpływ zieleni na samopoczucie i zdrowie człowieka jest nie do przecenienia. Zależy nam, aby w naszym sąsiedztwie było jak najwięcej roślin.

Wszystkich niezameldowanych mieszkańców zachęcamy do rejestrowania się w spisie wyborców w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Wydziale Spraw Obywatelskich, Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczącym się przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 221, 222 i 223 w godzinach od 8:00 do 15:15 do dnia 21 kwietnia. Zachęcamy do głosowania na „Zielony Wrocław”.

Wspólnie wybierzmy na naszych przedstawicieli osoby, które mają doświadczenie w trudnych negocjacjach, ale także we współpracy z miastem. Zaufajmy sąsiadom.


Możesz zagłosować na 15 osób, czyli na tyle, ile jest miejsc w naszej Radzie Osiedla:

5. KONEWECKA-MAŁEK Joanna Ewa
6. KONEWECKI Ryszard Mieczysław
8. MACIEJEWSKA Małgorzata Ewa
9. MAŁEK Bogusz Krzysztof
10. MASKOS Beata
11. MĄKOLSKI Krzysztof Tadeusz
12. NOWICKA Marzena Małgorzata
13. NOWICKI Michał
15. PASIKOWSKA Anna Magdalena
16. PASZKOWSKI Stanisław
19. SALOMON Łukasz Artur
20. SŁAWIŃSKI Lesław Tomasz
22. STAŃCZYK Joanna
23. STAŃCZYK Maciej Kacper
27. WOLNIEWICZ Maria

Zagłosuj 23 kwietnia w lokalu wyborczym w Radzie Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota (budynek Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego “Pensjonat dla Osób Starszych”) przy ul. Kamieńskiego 190. Sprawdź jak głosować.