Rada Miejska Wrocławia

1. POMIAN Paweł Marek

Jestem przewodniczącym Zielonych we Wrocławiu, a także radnym osiedla Gajowice i działa-czem w obronie Parku Grabiszyńskiego. Dążę do zmiany standardów pielęgnacji zieleni. Chciał-bym też usprawnić komunikację miejską, aby miała ona priorytet w ruchu, jeździła często i punk-tualnie. Będę wspierał budowę nowych tras tramwajowych i przystanków dla kolei miejskiej.
Chcę czystego powietrza. Działałem w Dolnośląskim Alarmie Smogowym i w stowarzyszeniach ekologicznych. Zajmuję się także sektorem odpowiedzialnego inwestowania, energii, klimatu i ekonomii w branży energetycznej oraz ochrony ekosystemów wodnych.
Moje hobby to akwarystyka. Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim kierunki: ochrona środowi-ska oraz komunikacja wizerunkowa, a także pracuję w branży wydawniczej i public relations.
2. FEDYK Katarzyna Beata

Jestem europeistką, poetką, autorką tekstów piosenek, osobą od lat zaangażowaną w życie wro-cławskiego Saloniku Trzech Muz. W przeszłości pracowałam dla miasta, dla siebie, dla spółek i korporacji. Byłam urzędniczką, asystentką, analitykiem do spraw administracyjnych i kadrowych, a nawet redaktorką i listonoszką. Obecnie opiekuję się starszymi rodzicami. Spośród wielu barw codziennego życia najbardziej cenię sobie prostotę i bezpośredniość.
3. SOBUŃKO Andrzej
4. CIECHOWICZ Agnieszka Bożena

Jestem mieszkanką Wrocławia od ponad 20 lat. Jestem także przedsiębiorcą, tłumaczem, mamą dwojga uczniów wrocławskich szkół. Od lat oprócz niewątpliwych uroków Wrocławia, obserwuję narastające problemy jego mieszkańców i chcę się przyczynić do ich rozwiązywania.
Wierzę, że jeśli chcemy coś osiągnąć, nie możemy czekać, aż inni za nas to zrobią. Musimy brać sprawy w swoje ręce. Dlatego działam aktywnie tam, gdzie moja energia może być dobrze wykorzystana.
Jestem liczbą π = 3,14 – Lista nr 3, okręg 1, miejsce 4. Dziękuję za Wasze głosy!
5. TABISZ Jacek
6. MAZURKIEWICZ Aleksandra Agnieszka
7. REISIGOVÁ-KIELAWSKA Hana

1. TRACZ Małgorzata Elżbieta

Polityczka, aktywistka, od maja 2015 roku jedna z dwojga przewodniczących Partii Zieloni, 17 lutego 2018 roku wybrana na trzecią kadencję wraz z Markiem Kossakowskim. Członkini Komitetu Ratujmy Kobiety, który dwukrotnie prowadził obywatelską inicjatywę ustawodawczą pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. W 2014 była pomysłodawczynią samodzielnego startu Partii Zieloni do Rady Miejskiej Wrocławia. W 2015 roku kandydowała do Sejmu Rzeczypospolitej, uzyskując ponad 14,5 tysiąca głosów – jeden z lepszych wyników koalicji Zjednoczona Lewica, która jednak nie przekroczyła progu wyborczego i nie zasiada w Sejmie.
Dolnoślązaczka, urodzona w Bolesławcu, od 13 lat związana z Wrocławiem, absolwentka polonistyki i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożycielka Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina”, członkini Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia oraz Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, od czasu powstania w 2015 roku wspiera działania Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Zaangażowana w ogólnopolskie i lokalne inicjatywy ekologiczne oraz społeczne, współautorka publikacji „Jak tworzyć Wrocław? Ruchów miejskich strategia dla Wrocławia”, jej artykuł znalazł się w publikacji pokonferencyjnej organizowanej przez think-thank Global.Lab „Progresywna polityka zagraniczna”, publikowała m.in. w „Zielonych Wiadomościach” oraz „Krytyce Politycznej”. Zajmuje się walką ze smogiem, energetyką obywatelską opartą o źródła odnawialne, zmianami klimatu i polityką miejską. Zawodowo prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, wykłada na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, udziela wykładów o energetyce odnawialnej i prawach kobiet, a wraz z Joanną Uryn prowadzi Galerię „La Belle Epoque”, która organizowała m.in. wystawę fotografii Antonii Zofii Tereszko „Kobiecy Wrocław” podczas III Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.
Uwielbia gotować wegańskie i wegetariańskie potrawy, czytać Tadeusza Konwickiego oraz grać z przyjaciółmi i przyjaciółkami w kooperacyjne gry planszowe.
2. REISIGOVÁ-KIELAWSKI Robert Paweł

Urodziłem się w Wałbrzychu, ale swoje życie związałem z Wrocławiem. Z wykształcenia jestem nauczycielem i tłumaczem. Od lat angażuję się społecznie, działając w lokalnych organizacjach walczących z dyskryminacją i wykluczeniem. Z wałbrzyskiego blokowiska zabrałem do Wrocła-wia wrażliwość na krzywdę innych, ale także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Życie zbyt wielu ludzi we Wrocławiu jest ciągle zbyt ciężkie – dlatego kandyduję!
3. POZLEWICZ Danuta Joanna

4. PALUSZEK Przemysław Andrzej

Jestem filologiem, niderlandystą i anglistą. Do września 2019 roku pracuję jako asystent na Uni-wersytecie Opolskim, w swojej „karierze” akademickiej byłem związany z uniwersytetami w Lu-blinie, Poznaniu, oraz we Wrocławiu. Uczę języka, więc wiem, jak bardzo istotny jest dialog. Ja-ko radny chciałbym, by ludzie ze sobą rozmawiali, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Chciałbym, by wrocławska polityka opierała się na kompromisie, nawet mimo tego, że do niektórych tematów podchodzę bezkompromisowo.
5. KALICZAK Małgorzata Ewa
6. KOŚNICKI Zbigniew Jerzy
7. KOZAKIEWICZ Patrick
Jestem Polakiem i Amerykaninem, ale od paru lat mieszkam we Wrocławiu. Ukończyłem magisterkę z politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Brukselskim.
Od kiedy pamiętam uwielbiam uprawiać sporty, interesuję się środowiskiem, prawami zwierząt, zdrowiem, odżywianiem, a od kilku lat jestem weganinem.
Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji, gdzie jestem liderem komunikacji, agile, design thinking i wspólnoty mindfulness oraz wspieram grupę Women in Business.
Pasjonują mnie nowe technologie, sztuczna inteligencja i zarządzanie.
Jako radny będę działać na rzecz sportu, zdrowej, ekologicznej żywności, praw kobiet, inwestycji technologicznych i współpracy biznesowej z sektorem publicznym.

1. WILK Martyna Anita

– mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
– pomysłodawczyni i liderka projektu „Wrocławski Wolontariusz IT”
– osoba wspierająca dystrybuowanie medycznych „Wrocławskich Kopert Życia”
– współtwórczyni akcji edukacyjnej: „Prawa ginekologiczne kobiet” (czas realizacji: 2019)
– osoba wspierająca organizację globalnej akcji antyprzemocowej One Billion Rising (Wrocław 2017)
– radna osiedla Powstańców Śląskich
2. TYCZYŃSKI Krzysztof Andrzej
3. BANACH Magdalena Maria
4. MIKLASZEWSKI Witold Józef
5. ŚPIEWAK Ewa Małgorzata
6. KOMARNICKI Adam Andrzej

Mam 30 lat. Jestem absolwentem uczelni Collegium Civitas w Warszawie, na wydziale Stosun-ków Międzynarodowych, ze specjalizacją Studia Wschodnie i Azjatyckie. Jestem właścicielem psa, miłośnikiem rowerów oraz drzew, które uwielbiam sadzić we Wrocławskich parkach. Moją pasją jest również Japonia, w której doskonale rozumieją siłę wspólnoty. W której szanuje się każ-dego człowieka oraz przyrodę. Rozumieją to również Zieloni, dlatego z Państwa pomocą mamy realną szansę na dobre zmiany w naszym mieście oraz województwie.
7. LUBA-LEWICKA Beata Ewa

1. ROKICKA Julia Agata

Jestem Wrocławianką, studiowałam politologię na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Brukselskim. Jestem Przewodniczącą Partii Zieloni we Wrocławiu oraz współzałożycielką i członkinią zarządu stowarzyszenia Biorecykling. Pracowałam m.in. w instytucjach Unii Europej-skiej, a obecnie zarządzam projektami oraz nieruchomościami. Jako radna będę działać na rzecz rozwoju miejskiego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, zdrowia, ekologii oraz oszczędności.
2. LUTY Jerzy
3. TERPIŁOWSKA Irena Róża

Moje motta to: „nic co ludzkie nie jest mi obce” oraz „człowiek znaczy tyle, ile potrzebującemu pomoże”.
Byłam wnioskodawczynią zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynaj-mowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław. Dzięki mojej inicjatywie, konsekwencji i determinacji radni wprowadzili w końcu (po 9 miesią-cach mojej walki!) do załącznika uchwały kryterium „Przemoc w rodzinie”. Kandyduję na radną, żeby wszystkie moje postulaty w zakresie polityki mieszkaniowej zostały wprowadzone do uchwa-ły i zostały zrealizowane zadania wymienione poniżej. Wierzę, że uda mi się to z nowymi radnymi i nową prezydentką Wrocławia.
4. OŚMIAŁOWSKI Wojciech Marcin

Z wykształcenia politolog i historyk, z zawodu przewodnik miejski i górski. Od urodzenia mieszkam we Wrocławiu, który skradł moje serce. Jestem wielkim entuzjastą Wrocławia i z niekłamaną satysfakcją patrzę jak się rozwija. Obserwuję rozwój, ale także problemy, z którymi boryka się nasze miasto. Chcę aktywnie działać na rzecz rozwoju transportu publicznego, tak, aby stanowił realną alternatywę dla kierowców.
5. URYN Jacek Józef
6. KRZYŻAK Edward Jerzy
7. FURTAK-POBROTYN Joanna Marta

Mieszkam we Wrocławiu od 25 lat. Ukończyłam studia medyczne. Jestem osobą niezależną, zaangażowaną i kontaktową. Problemy naszego miasta są mi bliskie. Pełnię funkcję radnej osiedla Krzyki–Partynice. Dbam o czystość otaczającego nas środowiska. Kocham zwierzęta i całą przyrodę. Z Partią Zieloni chcę walczyć nie tylko o ochronę przyrody, ale i o mieszkańców, pomagając rozwiązywać ich problemy.

1. HERTMAN Mateusz

Urodziłem się 12 lipca 1982 r. we Wrocławiu, gdzie ukończyłem Uniwersytet Przyrodniczy z tytu-łem mgr inż. ogrodnictwa. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem aktywnym człon-kiem stowarzyszenia miastoDrzew oraz radnym osiedla. Czynnie działam w ramach Wrocławskie-go Budżetu Obywatelskiego, czego efektem są m.in. nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Drzewieckie-go. Interesuję się infrastrukturą miejską i metodami jej poprawy dla wygody nas wszystkich.
2. KURANDA-LASKOWSKA Sylwestra Paulina

Kandyduję do Rady Miasta z listy Zielonych. Od wielu lat jestem członkinią Stowarzyszenia Dol-nośląskiego Kongresu Kobiet. Jestem wrocławianką w dojrzałym wieku, stąd problemy Seniorów wrocławskich leżą mi na sercu. Ale nie tylko. Popieram w całości program wyborczy Zielonych. Takie hasła jak: czyste powietrze, którym będą oddychać w mieście tak ludzie w wieku pode-szłym, jak i nasze pociechy i ich rodzice. Lepsza jakość chodników i innych udogodnień dla pie-szych. Zadbane podwórka i parki. Te właśnie sprawy zostaną przeze mnie realizowane, a nie pozo-staną tylko hasłami.
3. NOWICKI Arkadiusz
4. OSŁOWSKA-SPYCHALSKA Barbara Krystyna
5. POLUCH Krzysztof
6. RUSINEK Wioletta Katarzyna
7. MROCZKO Krzysztof Dominik

1. TEGNEROWICZ Piotr Jan

Od urodzenia w 1986 roku mieszkam na osiedlu Nowy Dwór. Z wykształcenia anglista i chemik. Pracuję ucząc innych. Byłem felietonistą „Niezbędnika kulturalnego” Impartu. Na przyszłość miasta patrzę optymistycznie, na przeszłość z szacunkiem… A na to, co teraz, sceptycznie. Dzia-łam w akcji ocalenia dla celów mieszkańców przeznaczonego do rozbiórki budynku szkoły. Świet-nie znam zachodni Wrocław i jego potrzeby, szczególnie komunikacyjne.
2. DUKSZTO Aneta Ewa

Mam 45 lat. Ukończyłam Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Po 18 latach mieszkania za granicą wróciłam do mojego ukochanego Wrocławia. Widzę jak bardzo zmieniło się nasze miasto i chcę by było jeszcze lepsze. Za granicą pracowałam m. in. w polskiej ambasadzie. Też aktywnie działałam społecznie na rzecz lokalnej Polonii. Jestem mamą dwóch córek i w domu staram się wprowadzać Zero Waste, czyli życie bez plastiku i niepotrzebnych odpadów.
3. SZCZYGIEŁ Aleksandra Karolina

Jestem absolwentką kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie student-ką UWr psychologii na III roku. Pracuję z dziećmi i młodzieżą. Angażuje się w różne działania społeczne i miejskie. Uwielbiam chodzić po górach, czytać książki, moją pasją jest teatr i malar-stwo.
4. PIŁAT Krzysztof Emil

Mam 47 lata. Jestem mężem, ojcem, członkiem stowarzyszania kulturalno-artystycznego, wolon-tariuszem oraz pracownikiem organizacji pozarządowych. Zajmuję się pomocą społeczną, integra-cją i aktywizacją społeczną. Zostałem uhonorowany tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Jako republikanin, cenię zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną dla wspólnego dobra, czyli Rzeczpospolitej.
5. ZAMARIA-KŁYK Joanna Edyta


6. KOZŁOWSKA Dorota
7. SULIGOWSKI Robert Ziemowit

Mam 39 lat. Jestem ojcem dwójki dzieci i od 2012 roku wykonuję zawód radcy prawnego. Jako ojca szczególnie niepokoi mnie fatalny stan powietrza
we Wrocławiu. Jeden kopciuch w sąsiedztwie potrafi spowodować zanieczyszczenie osiedla do poziomu dużego skrzyżowania we Wrocławiu.
Ponadto chciałbym zadbać o większe bezpieczeństwo dzieci w czasie wolnym na drogach i w miejscach publicznych.
8. SŁODKOWSKA Olga

1. WĄSOWSKI Marek Maciej

Byłem radnym 1-szej kadencji (1990-1994). Zajmowałem się sprawami komunalnymi miasta, w szczególności poprawą komunikacji miejskiej. Dziś mam 59 lat i nadal angażuję się w działania społeczne, w tym w edukację młodzieży i dorosłych. Pracuję na Wydziale El-ektrycznym Politechniki
Wrocławskiej i specjalizuję się w problematyce monitorowania zużycia energii elektrycznej, zarówno pochodzącej z węgla, jak i z rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Chcę pilnować czystego powietrza we Wrocławiu!
2. NAWROT Joanna Izabela

Moje doświadczenie to 12 lat pracy dla społeczności Osiedla Osobowice-Rędzin i dla Wrocławia. Już 3 kadencję działam w radzie osiedla, 8 lat jej przewodniczyłam. Jestem wiceprzewodniczącą Wrocławskiego Forum Osiedlowego. Od 8 lat jestem liderem powodziowym Osobowic i Rędzina. Współtworzyłam 3 zwycięskie projekty WBO. Byłam w zarządzie Komitetu Społecznego „Stop Spalarni Śmieci na Różance”. Chcę lepszego i zdrowszego życia w mądrze zarządzanym Wrocławiu.
3. GABARA-PIĘTKA Piotr

Mam 31 lat. Jestem absolwentem prawa i stosunków międzynarodowych na UWr. Dotychczas pra-cowałem w kancelariach, sądzie rejonowym i dziale prawnym międzynarodowej korporacji. Lubię angażować się w wolontariat i akcje charytatywne. W wolnym czasie zajmuję się ogrodem i bie-gam, a tereny Psiego Pola są idealne do uprawiania sportu. Jako radny chciałbym w swych działa-niach połączyć troskę o środowisko z pracą nad poprawą jakości życia w mieście.
4. SALAMON Anna Grażyna
5. PASIKOWSKA Anna Magdalena
6. MAZURKIEWICZ Maria Anna
7. WYBORSKI Piotr Krzysztof

Inżynier budownictwa, skarbnik w Radzie Osiedla Sołtysowice.