Zniszczono gniazdo pustułek na wieży kościoła w Brzegu Dolnym

Otrzymaliśmy informację, że zniszczone zostało gniazdo pustułki, najprawdopodobniej wraz z pisklętami, które znajdowało się na wieży kościoła katolickiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Brzegu Dolnym przy ul. Rynek 23. 

Pustułka jest objęta na terenie Polski ścisłą ochroną gatunkową. Niszczenie siedliska ptaków, objętych ochroną gatunkową, stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 131 pkt 14) Ustawy o ochronie przyrody.

Wysłaliśmy pismo, w związku z tą sprawą, w którym wnosimy o wszczęcie postępowania przez:
Wojciecha Rejmana (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu)
Pawła Pirka (Burmistrza Brzegu Dolnego)
insp. Dariusza Wesołowskiego (Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu)
J.E. ks. abp. dr Józef  Piotr Kupny (Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego)